Czech sentences

1 Zhroutil se přímo uprostřed přeplněné soudní síně.
2 Byl jedním z nej vyhledávanějších advokátů v zemi.
3 Jaké je počasí?
4 Jaké je dnes počasí?
5 Můžete mi doporučit nějakou dobrou restauraci?